Збір на індивідуальні рюкзачки допомоги для дітей, які постраждали від війни

Зібрано

100 600 грн

ціль 100 000 грн

0%
збір завершено
06.10.2023

Про проєкт

Мільйони українських дітей сьогодні потребують допомоги, розради, підтримки. 

Щоб нагадати їм, що вони не самі та допомогти відновити власний емоційний стан,  Клуб Добродіїв відкриває збір на індивідуальні рюкзачки допомоги.

До нього входить:

 • індивідуальна гігієна
 • творчий набір
 • плед
 • приємні милі речі: іграшка, корисний льодяник

Наповнення рюкзака Клуб Добродіїв створив разом з психологами, щоб він був максимально підтримуючим для дітей.  

Саме тому набір містить:

 • олівці, пластилін – ми підібрали безпечні матеріали, в використанні кожного з них ми дбали не тільки про художні властивості, а ще й про контроль, який діти можуть відчути тримаючи їх в руках.
 • розмальовки патріотичні, ангелик-амулет – стрес та травматизація можуть впливати на нашу уяву. Дітям може бути складно зосередитись та створювати свої образи та малюнки. Чим більше тривоги, тим більше може бути потреба в структурованому просторі. Розмальовки, в яких є чіткі кордони, які пропонують тему, але залишають можливість творчості в виборі кольорів, штрихів – можуть бути і терапевтичним інструментом.
 • плед в цьому наборі не тільки, щоб було тепліше, а і для того, щоб повертати собі відчуття кордонів тіла, що дуже важливо в умовах повної невизначеності та стресу. 

Вартість одного рюкзачку — 1050 гривень.

Ці червоні рюкзачки були розроблені для дітей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Ми отримали шалений відгук від дітей та побачили тисячі прохань отримати такий самий дітям Запоріжжя, Миколаєва, Дніпра і інших міст та містечок України. 

Творчість – одна із можливостей повернення контролю для дитини зараз і кожен донат, кожна гривня, перерахована на цей збір, трансформується у червоний рюкзак з дитячими скарбами, який допоможе їм віднайти опору в собі та відчути себе впевненіше в світі, який став до них ворожим.

Підтримайте відновлення дітей! Допоможемо відновленню малечі разом!

Millions of Ukrainian children today need help, consolation, and support. To remind them that they are not alone and to help restore their own emotional state, the Dobrodiy Club is opening a collection for individual aid backpacks.

It includes:

 • personal hygiene
 • creative set
 • plaid
 • pleasant and cute things: a toy, a useful lollipop

The Dobrodiy Club created the backpack filling together with psychologists to make it as supportive as possible for children.

That is why the set contains:

 • pencils, plasticine – we selected safe materials, in using each of them we took care not only of the artistic properties, but also of the control that children can feel holding them in their hands.
 • colored paper, white paper, children’s scissors, patriotic coloring pages, an angel-amulet – stress and trauma can affect our imagination. It can be difficult for children to concentrate and create their own images and drawings. The greater the anxiety, the greater the need for a structured space may be. Coloring pages that have clear boundaries that suggest a theme, but leave room for creativity in the choice of colors and strokes, can also be a therapeutic tool.
 • the plaid in this set is not only to be warmer, but also to regain a sense of body boundaries, which is very important in conditions of complete uncertainty and stress.

The cost of one backpack is 1050 hryvnias.

These red backpacks were designed for children who suffered from the explosion of the Kakhovskaya HPP in the Kherson region. We received awesome feedback from the children and saw thousands of requests to get the same for the children of Zaporizhzhia, Mykolaiv, Dnipro and other cities and towns of Ukraine.

Creativity is one of the possibilities of regaining control for a child now, and every donation, every hryvnia transferred to this collection, will be transformed into a red backpack with children’s treasures, which will help them find support in themselves and feel more confident in a world that has become hostile to them.

Let’s help children to recover together!

Допомога Добродіїв
Тут відображається список тих, хто долучився до збору коштів.