Підтримаймо дітей війни разом: збір до Дня захисту дітей

Зібрано

130 183 грн

ціль 500 000 грн

0%
збір завершено
30.06.2024

Про проєкт

Привіт! На зв’язку Клуб Добродіїв, і ми з нетерпінням чекали на 1 червня – день, який створений, щоб говорити про захист та підтримку дітей. І, що найголовніше, – діяти. Саме тому ми відкрили збір на 500 000 гривень з метою зібрати гроші на психологічну підтримку та відновлення дітей війни. Ваш донат – більше, ніж просто гроші, це шанс для них відчути безпеку, знайти втрачену впевненість та знову почати мріяти. Долучайтесь до нашого збору та зробіть внесок у світле майбутнє!

Кожен день бойових дій стає для молоді справжнім випробуванням, українські міста чи не щодня потерпають від ворожих обстрілів. Постійні загрози життю створюють додатковий тиск на підлітків, що може серйозно вплинути на психологічне та фізичне здоров’я. Стрес через війну, переїзд на нове місце, невизначеність майбутнього, розлука з друзями, втрата члена родини або ж узагалі пережите насильство дає велике навантаження на психіку.

Цей збір допоможе надавати необхідну допомогу підліткам, які постраждали від війни. У нашому безпечному просторі «Місці Сили» діє багато програм психологічної підтримки:

 • Терапевтичні групи, де вони можуть пропрацьовувати свої запити з кваліфікованими психологами, долаючи травматичний досвід разом.
 • Арттерапевтичні заняття, які допомагають підліткам виражати свої емоції та почуття через творчість, коли на це бракує слів.
 • Воркшоп War-life balance, де підлітки виконують вправи для подолання стресу та вивчають інструменти самопідтримки.
 • Нетоксичний воркшоп «Прокачай свою впевненість», присвячений захисту особистих кордонів та розвінчанню стереотипів.
 • Дискусійні клуби створюють атмосферу, де підлітки можуть обговорювати різні теми та ділитися думками й переживаннями.
 • Інтерактивний театр, де під керівництвом акторів, підлітки вивчають акторську майстерность та розкривають свій творчий потенціал.
 • Натхненні зустрічі з запрошеними зірками, які діляться своїм досвідом та надають потужний заряд мотивації для наших відвідувачів.

Усі кошти будуть спрямовані на організацію відновлювальних активностей для дітей та підлітків, які постраждали від війни у просторі «Місце Сили». Кожен ваш донат — це підтримка для 14-річної Олі з Авдіївки, яка втратила батька на війні. Для 13-річного Влада з Маріуполя, який не має друзів у Києві. Для 12-річної Жені, якій важко говорити про свої емоції, але найкраще це виходить через творчість. І ще сотні годин підтримки для тисяч підлітків.

Разом ми можемо зробити їхнє сьогодення світлішим, а майбутнє – яскравішим! Кожен ваш донат має велике значення та допоможе нам реалізувати цю благородну місію. Ваш внесок може подарувати молодим українцям, які постраждали від війни, шанс на краще майбутнє!

IN ENGLISH:

About the project

Greetings from the Dobrodiy Club! We’ve been looking forward to June 1st – a day dedicated to talking about the protection and support of children. But more importantly, it’s a day to take action. That’s why we’re launching a campaign to raise 500,000 UAH for psychological support and recovery for children affected by the war. Your donation is more than just money – it’s a chance for these kids to feel safe, regain lost confidence, and start dreaming again. Join our campaign and contribute to a brighter future!

Every day of war is a challenge for young people, with Ukrainian cities suffering from enemy shelling almost daily. Constant threats to life put additional pressure on teenagers, seriously affecting their psychological and physical health. The stress from the war, moving to a new place, uncertainty about the future, separation from friends, losing a family member, or even experiencing violence, all take a heavy toll on their minds.

We want to provide essential support to teenagers affected by the war. At our safe space, “Place of Power,” we offer numerous psychological support programs:

 • Group therapy, where teenagers can work through their issues with qualified psychologists, collectively overcoming traumatic experiences.
 • Art therapy sessions help teenagers creatively express their emotions and feelings when words are insufficient.
 • War-life balance workshops where teenagers learn self-support tools and exercises to manage stress.
 • Confidence-building workshops focused on protecting personal boundaries and debunking stereotypes.
 • Discussion clubs create an environment where teenagers can discuss various topics and share their thoughts with others.
 • Interactive theater, where, under the guidance of professional actors, teenagers explore acting skills and unlock their creative potential.
 • Inspiring meetings with guest stars, who share their experiences and provide a powerful dose of motivation for our attendees.

All funds will be directed towards organizing recovery activities for children and teenagers affected by the war in the space. Every donation is support for 14-year-old Olya from Avdiivka, who lost her father in the war. For 13-year-old Vlad from Mariupol, who has no friends in Kyiv. For 12-year-old Zhenya, who finds it hard to talk about her emotions but excels at expressing them through creativity. And countless hours of support for thousands of other teenagers.

Together, we can make their present brighter and their future more promising! Every donation matters and will help us fulfill this noble mission. Your contribution can give young Ukrainians affected by the war a chance for a better future!

Допомога Добродіїв
Тут відображається список тих, хто долучився до збору коштів.