Катерина Осадчук та Анна Стеценко збирають на освітній інтенсив «Мені Вдалося!»

Зібрано

411 409 грн

ціль 387 100 грн

0%
збір завершено
09.07.2024

Про проєкт

Привіт, ми — Катерина Осадчук та Анна Стеценко, співвласниці INDIGO Tech Recruiters, і ми тут, щоб допомогти підліткам, які постраждали від війни, змінити життя на краще.

Наша мета провести освітній інтенсив «Мені Вдалося!», спрямований на підтримку молоді в непрості часи. Ми допоможемо їм в розвитку стійкості та впевненості і покажемо як можна рухатися вперед, незважаючи на обставини.

Ми вже маємо більш ніж половину бюджету для проєкту, завдяки допомозі друзів у Швейцарії. Наша мета – додатково зібрати 170 000 гривень для того, щоб зробити цей інтенсив можливим.  Кожен ваш внесок має значення і впливає на зміни в житті підлітків.

Чому це важливо?

Ми віримо, що кожен заслуговує на повне, цікаве життя, реалізацію своїх талантів і отримання задоволення та визнання. Саме тому ми активно працюємо над проєктами, які відкривають двері у світ можливостей і допомагають тим, кому потрібна підтримка.

Особливо це важливо для підлітків, які були змушені покинути свої домівки через війну. Війна руйнує не лише будинки, але й мрії, впевненість у майбутньому та віру в себе. Інтенсив «Мені Вдалося!» допомагає їм відновити цю віру, вчить стійкості перед обличчям труднощів і показує, що незалежно від пережитого, їхнє майбутнє може бути світлим і повним можливостей.

Мріємо, щоб кожна дитина побачила безмежний світ поза своєю «бульбашкою». Інтенсив «Мені Вдалося!» від фонду «Клуб Добродіїв», який ми разом проводимо вже вдруге, допомагає дітям рухатися вперед, розвивати стійкість та самовпевненість, незважаючи на труднощі.

Що ви отримаєте, долучившись до ініціативи?

  • Ваш внесок дозволить підліткам зі статусом ВПО створити власні «Дорожні карти успіху», де вони визначать свої сильні сторони, цілі і мрії, а також пройдуть через лекції та воркшопи від експертів.
  • Завдяки інтенсиву учасники навчаться слухати себе та знаходити внутрішні ресурси для подальших звершень. Відгуки учасників минулих інтенсивів підтверджують цінність та ефективність нашої програми:

«Я навчилася краще взаємодіяти з людьми, знайшла нових друзів. Можу сказати, що відчула свою суперсилу!», – розповідає учасниця Аліна. 

«Я знову відчуваю, що живу», – поділилася наприкінці одна з учасниць інтенсиву. 

Як ви можете допомогти?

Ми прагнемо зібрати 170 000 грн, щоб реалізувати цей життєзмінний проєкт. Ваша підтримка та внесок справді можуть покращити життя підлітків. Вірте в майбутнє українських дітей та приєднуйтесь до збору, щоб подарувати їм віру у власні сили.

IN ENGLISH:

About the project

Hello, we are Kateryna Osadchuk and Anna Stetsenko, co-owners of INDIGO Tech Recruiters, and we’re here to help teenagers affected by the war improve their lives for the better.

Our goal is to conduct the educational intensive ‘I Succeeded!’ aimed at inspiring and supporting youth in challenging times. We will assist them in developing resilience and confidence and show them how to move forward regardless of circumstances.

We already have more than half of the budget for the project, thanks to the help of friends in Switzerland. Our current goal is to additionally raise 4500$ to make this intensive possible. Every contribution matters and affects the lives of teenagers.

Why is this important?

We believe everyone deserves a full, interesting life, the realization of their talents, and the enjoyment and recognition that comes from this. That’s why we actively work on projects that open doors to a world of opportunities and provide support to those in need.

This is especially important for teenagers who have faced war and had to leave their homes. War destroys not just homes but also dreams, confidence in the future, and self-belief. The ‘I Succeeded!’ intensive helps them restore this faith, teaches resilience in the face of difficulties, and shows that, regardless of their experiences, their future can be bright and full of opportunities.

We dream that every child sees the boundless world of opportunities beyond their ‘bubble.’ The ‘I Succeeded!’ intensive by the Dobrodiy Club Fund, which we are conducting for the second time, helps children move forward despite difficulties, developing resilience and confidence.

What will you gain by joining the initiative?

  • Your contribution will allow IDP teenagers to create their ‘Roadmaps to Success,’ where they will identify their strengths, goals, and dreams, and also go through lectures and workshops from experts.
  • Participants of the intensive will learn to listen to themselves and find internal resources for further achievements. Feedback from participants of past intensives confirms the value and effectiveness of our program:

‘I learned to interact better with people and found new friends. I can say that I felt my superpower!’ shares participant Alina.

‘I feel alive again,’ shared one of the intensive participants at the end.

How can you help?

We aim to collect 4500$ to implement this life-changing project. Your support and contribution can improve teen’s life. Believe in the future of Ukrainian children and join the gathering to give them faith in their own strength.

EUR payment details:
Company Name: СF “DOBRODIY CLUB”
Purpose of payment: Educational intensive “I Succeeded!”
IBAN Code: UA723052990000026003040105299
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 44А Konovalca Str, 01001 Kyiv, Ukraine
Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Допомога Добродіїв
Тут відображається список тих, хто долучився до збору коштів.